Mes galim ir padėsim Jums!

Paslaugos


Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai:

Kadastrinių matavimų metu nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės, apskaičiuojami žemės sklypo bei jame esančių žemės naudmenų plotai ir kiti šį daiktą apibūdinantys faktiški kadastro duomenys. Parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

Kadastriniams matavimams atlikti reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 1. žemės sklypo registro pažymėjimą;

 2. preliminarų arba detalųjį žemės sklypo planą;

 3. statinių registro pažymėjimą ir išsidėstymo schemą ( jeigu yra);

Topografinių planų (toponuotraukų ) sudarymas:

Topografinis planas reikalingas pradedant projektavimo darbus. Jis galioja vienerius metus, vėliau gali būti atnaujintas. Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas bei požeminės komunikacijos. Planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis ir savivaldybe. Topografiniai planai rengiami skaitmeniniu ir analoginiu pavidalu valstybinėje koordinačių sistemoje.

Topografiniam planui atlikti reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 1. žemės sklypo registro pažymėjimą;
 2. žemės sklypo planą;

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalinimo) projektai:

Tai žemės sklypų ribų formavimas padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo. Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naumenos, nustatoma žemės sklypų vertė.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalinimo) projektui atlikti reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 1. žemės sklypo registro pažymėjimą;

 2. žemės sklypo planą;

 3. statinių registro pažymėjimą ir išsidėstymo schemą (jeigu yra);

 4. leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą;

 5. planavimo sąlygas rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti;

 6. dokumentą kurio pagrindu buvo įsigytas sklypas (Apskrities viršininko sprendimas, pirkimo-pardavimo, dovanojimo sutartis ar kt.)

Statinių kontrolinės (geodezinės) nuotraukos

Tai statinių išsidėstymo planas, kuriame yra nurodoma kokiu atstumu statiniai stovi nuo žemės sklypo ribų, matavimo metu koordinuojami visi statinių kampai valstybinėje koordinačių sisitemoje.

Statinių kontrolinei (geodezinei) nuotraukai atlikti reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 1. žemės sklypo registro pažymėjimą;
 2. žemės sklypo planą;

Naudojimosi žemės sklypu tvarkos tarp bendraturčių nustatymas:

Reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

 1. Žemės sklypo registro pažymėjimą;
 2. Žemės sklypo geodezinį planą;

Ribų nužymėjimas vietovėje:

   Reikalinga pateikti žemės sklypo geodezinį planą.


Ūkininko ūkio sodybos formavimo projektui atlikti yra reikalingi šie dokumentai:


 1.    Sklypo topografinę nuotrauka.
 2.    Sklypo geodezinių (kadastrinių) matavimų planą.
 3.    Žemės nuosavybės plano kopija.
 4.    Ūkininko pažymėjimo kopija.
 5.    Žemės sklypo registro pažymėjimo kopija.
 6.    Žemėtvarkos skyriaus išduotas planavimo sąlygos.
 7.    Savininko paso kopija.